Naar binnen

Naar binnenIn optocht van providentia naar de kerk