Wilt u meer weten?

Wilt u meer weten of heeft u belangstelling voor de Vincentiusvereniging, dan kunt u kontact opnemen met de President, de heer Jan Tap, tel: 0481-421289 of met de secretaris, de heer G. Lentjes, tel: 0481-422964.

Als u onze vereniging wilt steunen met een gift, dan kan dat via ons nummer 1164.97.246 bij de Rabo Bank. Deze giften zullen worden besteed aan onze adoptie vereniging in India

Ook is het mogelijk een legaat of schenking op te nemen in uw testament

De Nederlandse Vincentiusvereniging heeft een eigen www-site, die zeker uw bezoek waard is.