De lijkwagen

In 1854 werd besloten het ter aarde bestellen, dragen en grafwaarts geleiden van overledenen, als de familie het verlangde, door de broeders onzer conferentie te doen verrichten. De overledene werd aan het sterfhuis afgehaald en te voet naar de kerk begeleid.

Uit een schrijven van 18 februari 1946 aan de hoofdraad, vraagt men een bijdrage voor de aanschaf van een nieuwe lijkwagen, plus 25 hoge zwarte hoeden en 25 paar zwarte handschoenen, want alles is verdwenen tijdens de oorlog en evacuatie. De kas van de vereniging, zo schrijft men, is nog tamelijk in orde, maar niet om een lijkwagen te kunnen kopen.

De hoofdraad adviseert om een advertentie in wat dagbladen te plaatsen en als er dan iets wordt aangeboden, zullen zij bijdragen in de kosten. Waar de nieuwe koets uiteindelijk vandaan is gekomen is in de archieven niet te vinden, maar volgens zeggen is die in Groningen ergens gekocht en door de Vincentianen zelf opgehaald. De hoofdraad geeft vervolgens een bijdrage van f 500,00 voor de lijkwagen en f 500,00 voor elk van de 10 meest getroffen mede broeders van onze Vincentiusvereniging. Uit een brief van 19 april blijkt dan, dat deze bijdrage door een lid van de vereniging, in 's Gravenhage moest worden opgehaald. Jaren lang heeft men met deze koets met een paard ervoor, de overleden dorpsgenoten begeleid vanaf het sterfhuis naar de kerk en daarvandaan naar de begraafplaats.

Koetsier

Op de foto ziet men Thé Schaars als koetsier. De eerste jaren stond deze koets bij Schaars, bij café "De Klok" en later was deze ondergebracht bij Koos Schaars bij café "Het Witte Paard".

Zo moest men in die tijd behoorlijke afstanden lopen, zoals b.v. helemaal naar Flieren of naar de Polder of naar de Kommerdijk, eens is er zelfs een overledene helemaal naar Slijk Ewijk gebracht, men was toen 2 dagen onderweg.

In 1967 kwam hierin verandering, toen werd er een rouwkamer ingericht in het bejaardenhuis en werden de overledenen van hieruit begeleid en vanaf 1972 begeleiden wij de overledenen vanuit het mortuarium achter in de kerk. De lijkkoets, die inmiddels zeer slecht was geworden, is in het begin van de jaren 60 verkocht en in goed overleg met enkele Gendtse ondernemers heeft Jac. Schaars toen een lijkauto aangeschaft. Wel vroeg hij de medewerking van de conferentie om dan ook overledenen vanuit Arnhem en Nijmegen te mogen ophalen, en werden tarieven daarvoor vastgesteld.

Begrafenis

Daar het kerkhof achter de kerk vol was en de begraafplaats aan de Dorpstraat werd opgeheven, kwam er een nieuwe begraafplaats aan de Zandvoortsestraat, en daarheen begeleiden wij nu onze overladen dorpsgenoten naar hun laatste rustplaats. De foto is van een begrafenis op 4 mei 1996 op de begraafplaats aan de Zandvoortsestraat.