Inleiding

Het samenstellen van een historisch boekje over de geschiedenis van een charitatieve vereniging is een alleszins prettige bezigheid. Bij het naslaan van vergeelde notulen, stoffige jaarboeken en krantenknipsels komen gebeurtenissen en zaken naar boven die voor de buiten wereld (familie, kennissen en nabestaanden) interessant en/of vermakelijk kunnen zijn.

De al dan niet roemrijke feiten en belangrijke personen worden in een dergelijk boek voor het nageslacht bewaard. Het maken van een gedenkboek bij gelegenheid van het 150 jaar bestaan van de Vincentiusvereniging Gendt stelt de samenstellers voor bepaalde moeilijkheden.

Het doel van onze instelling is vanaf de oprichting in 1849 onveranderd en bestaat in hoofdzaak in het lenigen van de armoede van gezinnen. De laatste decennia worden ook andere projecten gesteund. Met giften, donaties, materiele hulp en in het bijzonder begrafenisbijstand, heeft de Vincentiusvereniging al die jaren getracht voor de minder bedeelden, vooral in donkere dagen iets meer zon en licht te brengen.

Het bestuur en ook de leden broeders stellen er wel prijs op te verklaren, dat hierbij horen, zien en zwijgen een dringend gebod is. Zo was dat in 1849 maar ook nog in 1999 na een bestaan van 150 jaar.

De samenstellers