Voorwoord

Het Bestuur van conferentie St.Vincentius a Paulo te Gendt, in de volksmond beter bekend als De Vincentiusvereniging, mag zich dit jaar verheugen in haar 150 jarig bestaan.

Het past een vereniging, die de beoefening van de liefdadigheid hoog in het vaandel heeft, niet om dat op grootse wijze te vieren. Het geld hiervoor kan een betere bestemming krijgen, want er zijn na 150 jaar nog steeds behoeftigen of stille armen, al zou men dit in 1999 niet meer verwachten. Toch zou het bestuur in haar taak tekort schieten, wanneer ze niet met dit overzicht naar buiten zou treden. Immers, een grotere bekendheid kan de vereniging en op haar beurt de armen ten goede komen.

Om dit te verwezenlijken heeft het bestuur gemeend om een boekje samen te stellen over 150 jaar Vincentiuswerk in Gendt. Hiermede hopen we duidelijk te maken, dat de stille werkers niet hebben stil gezeten, hoewel we hun resultaten om redenen van privacy niet kunnen tonen.

Als we de lezer van het nut van de vereniging in het verieden, maar ook in de toekomst hebben kunnen overtuigen, hebben wij met dit boekje ons doel bereikt.

Het Bestuur van de Vincentiusvereniging in Gendt