Gentenarren 2003

 • Naar binnen

  Naar binnen
  In optocht van providentia naar de kerk
 • Prins

  Prins
  Welk beroep heeft de prins?
 • Gezang

  Gezang
  Mannenkoor de Gentekwêkers en de dames van 'Zus en Zus en Zo en Zo' o.l.v. Rob Nuyens
 • Begeleiding

  Begeleiding
  door Niek Kersten, Berry Teunissen en Lex Hendriks
 • Spauwenjagers

  Spauwenjagers
  Het Gilde van de de Sprauwejagers
 • Prinsenpaar

  Prinsenpaar
  Het prinselijk en presidentieel paar